Teknemizi Yapıyoruz – 2

Moderatör  : Dr. Zafer Türkmen

Konuşmacı: Ömer Kırcal